Vítejte na stránkách konference Kostelecké inspirování

Osmý ročník konference proběhne ve dnech 24. a 25. listopadu 2016.

Již nyní Vám můžeme slíbit, že letošní konferenci zahájí plenární přednáškou Karel Prach s představením oboru restaurační ekologie. Následující příspěvky budou tento nastavený tematický rámec doplňovat o řadu dalších pohledů. Věnována bude pozornost významu „postindustriálních“ ploch pro různé taxony, stabilitě tohoto prostředí a případnému managementu, rekultivační praxi a dalším tématům, která vyplynou z odbornosti přihlášených účastníků. Pokud Vás toto téma zajímá, neváhejte s přihlášením. Můžete vhodně doplnit tématickou skaldbu prvního bloku. Bude zde i mnoho příležitostí k diskuzím a případnému navázání spolupráce nad konkrétními tématy. Svou účast přislíbili i odborníci z FŽP ČZU v Praze, kteří se této problematice dlouhodobě věnují. 


Po prvním dopoledním bloku bude následovat "klasický" program konference (blíže viz záložka "Prezentace")

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, využijte kontaktů uvedených níže, případně kontaktního formuláře.

Termín konání:

24. až 25. listopadu 2016
Místo konání:   zámek v Kostelci nad Černými lesy

Ke snadnějšímu zorientování na místě Vám pomůže jednoduchý orientační plánek.

 

Cíl akce

Výměna zkušeností, navázání kontaktů a spolupráce nejen mezi studenty magisterského a doktorského studia biologických, ekologických, environmentálních, krajinářských a dalších oborů.

Srdečně zváni a vítáni jsou také všichni ostatní vědečtí pracovníci.

Žádaná odvětví pro příspěvky jsou:

- ekologie a biologie

- krajinná ekologie

- krajinné a prostorové plánování

- hydrologie a vodní hospodářství

- aplikovaná geoinformatika

 

Příspěvky budou prezentovány formou přednášek nebo posterů, publikačním výstupem setkání bude sborník abstraktů s přiděleným ISBN.

 

Přihlášky

Registrovat se na konferenci a vkládat abstrakty je možné do 6. listopadu 2016.
 
 

Prosba

Sdělte, prosím, informaci o pořádání této akce i dalším potenciálním zájemcům ve Vašem blízkém či širším okolí, ke kterým se tato výzva nedostala. Děkujeme.